Gülru

?p?c?k Mucizesi…

Öpücük Mucizesi…

 

Küçük k?z?m  z?plarken,ko?tururken nbso dü?üyor,can? ac?yor.Bana bak?yor a?layarak ,teselli vereyim diye.Gel öpeyim ac?yan yerini k?z?m diyorum.Geliyor,öpüyorum ve susuyor.Anne öpücü?ünün ac?lara ?ifa yan? benim de yüre?ime ?ifa oluyor. Bir kere daha ?ükrediyorum bu mucizeye tan?kl?k etti?im için…