Gülru

16 ?ubat 2010 Sal?

16 ?ubat 2010 Sal?

    Küçük k?z?m her geçen gün her davran??? an? olarak kalacak sevimli haller içinde.Hafta sonu dedesi anneannesi ve teyzeleri misafirimizdi ve keyfine diyecek yoktu.Hele küçük teyzesiyle tam bir a?k ya??yor.Hepimizi bir kalemde silip kendini teyzesinin kuca??na at?veriyor.
     Son zamanlardaki en sevimli oyunumuz benim k?z?m parma??n? kald?rs?n diye seslenince dgfev online casino sevinçle iki elini havaya kald?rmas?n? gözleyip sonras?nda sar?lmak:)Ayr?ca Kendinden küçükleri öyle sevgiyle ve ç??l?kla kucakl?yorki ona bakarken  kocaman birini seyrediyormu?um hissine kap?l?yorum. 
  Ana-k?z?n heybesinde ?imdilik bunlar var…Heybeyi doldurma tela?? h?zla devam ediyor…