Gülru

Empatik Anne

Empatik Anne

11 ?ubat 2010 Per?embe

  
    Çocuk e?itiminde 0-6 ya? dönemi çok önemlidir cümlesi çocuk e?itimi kitaplar?n?n yazd??? ya da psikologlar?n söyledi?i ilk cümledir. Önceleri hat?rlamad???m dönem nas?l oluyorda hayat?m?n bütününü kaps?yor diye dü?ünüyordum.Ta ki anne olana kadar…    K?z?m?n ve di?er çocuklar?n istekleri,yüz ifadeleri,mutluluk biçimi,tepkileri benim hat?rlamad???m dönemi yeniden su yüzüne ç?kart?yor sanki.E?er sa?l?kl?ca dü?ünebiliyorsam bunu farketmem çok daha kolayla??yor , i?te diyorum "o an".Kendimi onlar?n yerine koymam daha bir kolayla??yor bu sebeple.Muhtemelen k?z?m kendini ifade etmeye ba?lad??? zamanlarda unuttu?umu sand???m haller hergün yeniden gün yüzüne ç?kacak.Dilerim bu durum anneli?imi kolayla?t?ran bir geri dönü?üm olur.Ben de bu sebeple onun bilinçalt?na mutlulukla hat?rlayabilece?i an?lar b?rakan bir anne olurum in?.