Gülru

benim can?m anneci?im

h3>
   Mevsimlerin üzerimizde feci bir etkisi oldu?una çok inan?yorum.Yoksa evimizin han?mlar?n?n üstüne sinen tüm bu huysuzluk hallerini nas?l aç?klayabilirim.Hem minik k?z?m hem de ben nazlanal?m diye bahaneler ar?yoruz.?nsan kendi hallerini farkedince k?z?n?n da süreçlerini anlamas? zor olmuyor…O da içinde bir han?m büyütüyor neticede…

  Tüm bu hallerimize ra?men bir hal var ki hepsine de?er.Son günlerde minik k?z?m durup duruken boynuma atlay?p yana??ma bir öpücük kondururken, bir de benim can?m anneci?im diyor ya nas?l mutlu oldugumu anlatamam:)Anlatamad?m da i?te:)