Gülru

Benim k?z?m ?ok tatl?

  Minik k?z?m do?du?undan beri onu kuca??mda sallar çe?itli ninniler söylerdim.Sonra ona özel bir ?eyler söyleyeyim ya da ba?ka bir deyi?le uyduray?m dedim. Devam? gelmeyen melodisi olan bir ?ark?m?z oldu;
*Benim k?z?m çok tatl? hem de çok ak?ll?
Uykusu gelmi? o zaman gözlerini kapamal? ( a?a??dan yukar? da sa?dan sola da okunsa uyduruk casino online olan bir söz i?te.:)
Aral?klarla da olsa söylemeye devam ettim.?ki gündür onu uyutmaya niyetlendi?im vakitlerde bu ?ark?m?z? istiyor benden.Hatta aye sen sus ben söyleyece?im diyor:)Tatl? tatl? da söylüyor…
Ben de ?ahane bestemi ve güftemi ilk hayran?n?n a?z?ndan duymaktan mutluluk duyuyorum:)Devam? çok didaktik oldugundan bir türlü gelemedi bu arada:)