Gülru

02 Haziran 2010 ?ar?amba

02 Haziran 2010 Çar?amba

    Minik k?z?mla bugün i?e gitmeden önce konu?urken;
  Gülrucum dua et de park?m?z çabuk bitsin in?.o zaman seni s?kça parka götürürüm dedim.O an küçük k?z?ma bakt???mda minicik ellerini aç?p bir ?eyler söylemeye çal??t?g?n? gördüm.Nas?l bir masumiyet,nas?l bir huzur bu anlatamam.Hiç bozmayal?m in?.bu masumiyeti,bir anne olarak iyilerle ve iyiliklerle kar??la?mas?ndan ba?ka bir dua dökülmüyor dilimden…