Gülru

Ana k?z

p>
  Ana k?z  bugünlerde sakin sulara demirledik gemimimizi .Gayet sukunetle ve mutlulukla geçiriyoruz vakitlerimizi.Ba??ml? ili?kimiz ?imdilik birbirine ba?l? anne k?z ili?kisine döndü,bakal?m ilerleyen günler ne gösterecek.
  Konu?maya çal??ma çabalar? da çok ilginç.T?pk? yabanc? bir dili ö?reniyor gibi söyleyebildi?i bir kaç kelimeyle anlat?yor derdini.
  Geçenlerde "baba bizi adda götürür müsün" de babana tamam m? k?z?m dedim.Tamam diyerek gitti  babas?n?n yan?na.Nas?l anlatacak diye beklerken baba adda adda diye beni gülümseten bir dille anlat???na ?ahit oldum.
       Art?k 21.ay? da geride b?rakt?k.
  Minicik elleriyle annesine masaj yapan,bizimle birlikte namaz k?lan,dua eden,sevilmekten  büyük bir mutluluk duyan minik k?z çocu?unu bize emanet eden Rabbime binlerce ?ükür…