Gülru

Anneler ve K?zlar?

Anneler ve K?zlar?

23 May?s 2010 Pazar

  Küçükken annemin topuklu ayakkab?lar?n? giymekten büyük bir mutluluk duyard?m.Ayna kar??s?na geçer,uzun boylu halimi hayal ederdim anneme yakalanana kadar:)Büyümek topuklu ayakkab? giymekti benim için bir anlamda.?lginçtir ?imdi hiç topuklu ayakkab?m yok.Buna ra?men minik k?z?m topuklu ayakkab?lar? annesinden önce ke?fetti.Topuklu ayakkab? görmü?se gitti?imiz yerlerde, ç?kart?p hemen ayakkab?lar?n? ,giyiveriyor büyük bir mutlulukla…
  Bugün  k?z?m?n benim ayakkab?lar?m? dolaptan ç?kar?p büyük bir zevkle giyme iste?ini görünce anneler ve k?zlar?n?n ayn? öykülerin kahraman? oldu?unu dü?ünmek  gülümsetti beni.Büyümek bir çocu?un gözünde ne kadar efsunlu…Dilerim k?ymetini bilir ya?ad?klar?n?n,dilerim iyi hikayeler b?rakan anne ve babalar oluruz onun kalbinde…