Gülru

23 Haziran 2010 ?ar?amba

23 Haziran 2010 Çar?amba

    Minik k?z?m hasta.Gece ba?layan ate? ve ishali onu da bizi de epeyce zorlad?.Sevimli hallerine al???nca omzumda ate?ler içinde yat??? benim için oldukça üzücüydü.Sabah doktora götürdük,neyseki ?imdi iyi de ben de kendimi çok daha iyi hissediyorum.
   Enteresand?r normalde bez ba?lad???m minik k?z?m geceden beri tuvalete ta??yor beni Aye ciss diyerek…(Neyse bu konuda uzun uzun anlatacaklar?m? sonraya saklayay?m in?.)
  Bu arada minik k?z?m bizimle daha sözel bir ili?ki içine girmeye ba?lad? bugünlerde.Papa?anl???n?n yan? s?ra daha çok kelimeyle anlat?yor derdini.
  Babas? camiye giderken nereye gitti sorumuza aç?yor minik ellerini "amin,amin,amin"diyor.
Art?k daha kararl? istekleri hususunda.Sevmedi?i ve istemedi?i bir ?eyi "ay???r"diye reddediyor.
Ya da güzel k?z?m ?uraya gidelim tamam m??ya da ?unu yapal?m tamam m??sorular?m?za "amam"cevab?n? veriyor.?lk harfler yok genelde kelimelerinde:)Papatyaya "apatya",Bü?ra'ya "Fü?ra",Talha'ya "Alha",Annaneye "ayaye",Azra'ya "A?ra"diyor ?imdilerde.
Ben en çok "Seni seviyorum"demesini merakla bekliyorum.:)