Gülru

10 Ekim 2010 Pazar

10 Ekim 2010 Pazar

   Anneli?im bir ileri bir geri seyrediyor bugünlerde…Gülru her gün bizi ?a??rtarak büyüyor,lakin   bir de  "anne bu imtihan? geçti?ini dü?ünüyordun.Hadi ?imdi sa?lama zaman?"diye bir de geri ad?m atmay? ye?liyor.
    Bugünlerde tek elle ne çok i? yapabildi?ime inanam?yorum.Sürekli "anne beni al"dedi?i için minik k?z?m,sol elimde Gülru sa? elimle di?er i?leri kotar?yorum.Sinirlenmiyor muyum?Sizce:)…mümkün mü?Özgürlü?e al??t?rd???m?z ruhlar?m?z bu ba??ml?l??a isyan ediyor.Suçlu biziz tabi…
    Her ?eyi psikolojik bir sebebe ba?lamamak gerek elbet…Muhtemel fizyolojik sebepler de onun huy de?i?imin sebeplerinden. Yeni bir di?,hafif bir so?uk alg?nl??? bile pek çok ?eyin de?i?mesine sebep olabiliyor.Çünkü t?pk? alt?nc? ayda oldu?u gibi durup duruken ?s?rmak istiyor kolumu,ya da a?layabiliyor uzun uzun…
     Dokunsal bir çocuk nihayetinde…Sevgisi de k?zg?nl??? da temas üzerinden.Arkada?lar?n? ve bebekleri s?ms?k? sar??? bile a?latacak gibi oldu?una göre siz bir de ?s?r???n? dü?ünün.:)
       Ama en çok istedi?im ?eyi duyabilmenin bedeli paha biçilmez….Ayecim seni çot seviyorum diyor ya bana vars?n kolumda morluklar olsun,vars?n a?las?n diyorum duydu?umda…
       Bu arada bizim uzun tuvalet sohbetlerimiz var k?z?mla…Oturuyor klozete anlat?yor,soruyor,öpüyor,kokluyor…Kaliteli zaman?n pek ço?unu tuvalette de?erlendiren anne-k?z?z biz:)))
        Dü?ünüyorum da galiba mevzu sinirlenmek ya da k?zmak konusunda dirençli olmak de?il,Zaten bu mümkün de?il.Öyle olsa annelik kontenjan?nan evliya olur insan.:)Mevzu o an bile çocu?un onurunu k?rmamak,hakaret etmemek ve ?iddete ba?vurmamak.
        Allah'?m sabr?m? artt?r diye dua ediyorum genelde böyle zamanlarda…Anne olman?n faydalar?ndan biri daha…Bolca dua etme f?rsat? sa?lamalar?…
           Ben bir süre sonra bakt?m sab?r da i?e yaramayacak giderek toplumsal çizgiye do?ru çekece?im kendimi anla??lan.:)))Kitaplarda yazanlara bakmay?n siz diye cümle kurmaya ba?larsam bir gün bu yaz?y? hat?rlat?n olur mu bana:))))
           Herkese bol sab?rlar….

*Bu arada www.kadincakararinca.com da zaman zaman yaz?lar?m ç?kacak.?lk yaz?m  da??n?kl?kla ilgili yaz?.Ne ho? bir ba?lang?ç oldu:).Herkese ilan etmi? oldum halimi.Muhtemelen okuyanda aniden misafir olma iste?i uyand?rm???md?r:))Neyse oraya da u?rarsan?z görü?ürüz in?.:)