Gülru

ba?ard?m…

ba?ard?m…

   Minik k?z?m sal?nca??nda ordan oraya z?plarken bir ara bir ?ey söyledi kendince.Ben tam ne dedi?ini anlayamad???m için e?ime sordum…Me?er minik k?z?m "Aye bak ba?ard?m"diyormu?.Kendisi için yapt??? bir ?eyi tan?mlamas?na "hadi can?m"diye tepki verdim ama bilinçli bir ?ekilde söyledi?ini görünce k?z?m beni daha ne  kadar ?a??rtaca??n? ?a?k?nl?kla bekliyorum…Muhtemel ki Cailollu'nun ba??n?n alt?ndan ç?k?yor bunlar:))