Gülru

17 Eyl?l 2010 Cuma

17 Eylül 2010 Cuma

       Minik k?z?m bugün konu?ma aras?nda tamam m? k?z?m soruma;
-Tamam ayeci?im diye yan?t verdi.Bakt? annesi bu duruma fazla sevindi.Tüm gece boyu cümlelerinin sonunu anneci?imle bitirdi.
    Onay?n? tamam ayeci?imle,?tiraz etmedi?ini peki ayeci?imle itirazlar?n? da hay?r ayeci?imle ifade etti.Öyle tatl? tatl? söylüyor ki bunlar? her defas?nda mutluluktan uçuyorum adeta…Hay?rlar? bile pek sevimli geliyor bana:)
  Konu?mas?n? büyük  merakla bekledi?imden  duyduklar?m beni hem ?a??rt?yor,hem mutlu ediyor hem de heyecanland?r?yor…Hele yar?m yamalak söyledi?i ?eyleri tamamlamak ayr? bir mutluluk…
    O hep bana anneci?im desin,benim de kalbim y?kans?n in?.