Gülru

23 Eyl?l 2010 Per?embe

23 Eylül 2010 Per?embe

Minik kızımın sıklıkla söylediği ilk kelimesi “amaaa”…Şartlı “ama” cümlesi  değil bu tabi…İsteklerini ne kadar istediüini belli eden ve tezini güçlendiren bir “ama””…Sondaki “a”yı biraz uzatınca minik kızın söylediği şeyin yüreğinizi ısıtmaması imkansız…
“Ben cailllou seyreedeğim amaaa”
“Babam bana nutella aldı amaa”
“Parka gideceğim amaa”
 yazarken bile minik kızımın sesiyle kulağımda… “Ama” Şimdiye kadar bu kadar güzel bir melodiyle gelmemişti kulağıma:)
  Ben ilk kez hangi kelimeyi kullandığım acaba böyle her cümlenin sonuna ekleyerek?:)
  ****
   Bu arada ayrl???m?z?n ilk haftas?n? tamamland?k.Gülru ikinci,üçüncü ve dördüncü gün içimi ferahlatacak kadar rahatt?.Hatta ikinci gün ortama al??an k?z?m küçük çay fincanlar?yla bana çay koymay? teklif etti:)ve art?k yapt??? ?eyleri babas?yla onu almaya gitti?imiz de bize anlatmaya ba?lad?.Ö?retmene yazd???m,Gülru’nun bir anlamda anlat?m k?lavuzu olan mektubum bu durumu kolayla?t?m?? ö?retmenimizin söyledi?ine göre.?smi Erva ö?retmenimizin…Gülru ona Eyva Abla diyor.Dört saatlik ayr?l???n iki saatini uyuyarak geçirdi?i için ayr?l?k saatimiz bana 2 saat gibi geliyor.Bu yüzden daha bir içim rahat ediyor.
   O okula al??maya çal???yor, biz de hem okulda hem de evde normalde yedi?inden fazla yemek yemeye ba?layan Gülru’ya  al??maya çal???yoruz.Sürekli bir ?eyler yemek isteyen minik k?z bizi oldukça ?a??rt?yor.:)
   Okuldaki  her ?eyin bir çocuk için dizayn edilmesi,kendinden bir kaç ya? büyük abla ve abilerin hallerine ?ahitlik etmesi,boya ve faailiyet yapabilmesi,kayabilmesi Gülru için daha özgür bir alan olu?turuyor.Bu sebeple olacak ki öncekinden daha önce uyumak istiyor.
  Bir kaç gün sonra da olsa onun kavu?ma an?m?zda mutlu oldu?unu görmek beni çok mutlu etti..Gözünde hüzün görseydim,ya da a?lasayd? beni gördü?ünde daha zor olurdu bu durumu atlatmak herhalde..?n?allah bundan sonra her gün bir önceki günden daha hay?rl? bir gün geçirmeyi nasip eder Rabbim…