Gülru

!!!

   Bütün çocuklar anne ve babalar?n? söyledikleriyle çok ?a??rt?yor biliyorum.?nsan minicik bir bebekken h?zla büyüyüp hayat? alg?lamaya ba?lamalar?ndan kendilerine özgü bir dil olu?turmalar?ndan,espri anlay??? geli?tirmelerinden öyle hayranl?kla bahsediyor ki sanki yaln?zca kendi çocugumuza özgüymü? bu yan diye dü?ündürtüyoruz etraf?m?zdakilere,çocuklar? çoktan büyümü?lere…Bu ak?am yine bu kategoride bir durum ya?ad?k minik k?z?mla…

   Elinde yemekten sonra yenmeyi bekleyen ?ekerlerle bir yandan yeme?ini yeme?e çal???yor bir yandan da elindeki ?ekerle konu?uyordu.

-?ekercik seni yememi ister misin diye sordu elindeki ?ekere:)

Sonra bana dönüp ;

-?eker onu ?imdi yememi istiyor anneci?im dedi.

-!!!

Haks?z m?y?z sizce ?a??rmakta…:)Kurgusuz,do?all?kla,çocukça ama ak?ll?ca söylenen bu cümleler o küçük bedenlerde nas?l bir dönü?üm ya??yor be? çocuklu bir anne de olsam çözemeyece?im san?r?m.Her çocuk gerçekten kendi zaman?n?n çocugu olmaya aday,hiç birimize benzemeyi?leri bu sebeple…