Gülru

G?lru G?lrudur!

h3>
  Ne zaman yanl?? cümlelerle diyalo?a geçsem k?z?mla cevab?yla dersimi al?p tekrarlamamak üzere kendime söz veriyorum.Dün ak?am yine annesine ders veren çocuk oldu cevab?yla;

  Saçlar?n? ?srarla toplamak istemedi?i s?rada-ki bence mant?kl? bir tercih.madem uzat?l?yor niye toplay?p duruyoruz. Etrafta sal?k saçlar? toplama seferberli?i filan oluyor böyle zamanlarda,her neyse:))gidece?imiz evdeki arkada??n? örnek vereyim diye;

-K?z?m saç?n? toplayal?m m??dedim

-Hay?r anne dedi.

-Ama gidece?iz birazdan.Azra'da toplam??t?r saç?n?,ne dersin? dedim

-Anne ama o Azra  dedi…

-!!!

Bunu da söyledi ya üç ya??nda art?k ne dersler görürüm bilinmez…Unutmayay?m diye yazay?m bir daha:)Her çocuk özeldir,ba?kalar?yla k?yaslamamak gerek!Hatta bir sayfa filan yazsam kendime ceza olsun diye, yeri…:)