Gülru

A—Sosyal Hayat

A—Sosyal Hayat

07 Mart 2010 Pazar

    Gülru bugünlerde yaln?zca onunla konu?mam? ve onunla ilgilenmemi istiyor.Mesela gitti?imiz bir arkada? davetinde ben konu?urken tutuyor elimden ve beni di?er odaya götürüp burda otur diye i?aret ediyor.E?er dedi?i olmazsa ba?l?yor a?lamaya.Bu sebeple san?r?m bu dönemde bu görü?melerin say?s?n? azaltmam gerekecek.Evde gayet mutlu ve sorunsuz çünkü.Tabi soka?a gezmeye ç?kt???nda da öyle…Ama arkada? davetiyse gitti?imiz yer anlatt?g?m gibi huysuzluklar ya??yoruz.San?r?m en son ya?ad???m?z radyo tecrübesi de bu hali peki?tirdi. Tecrübeli anneler bunun normal bir dönem  oldu?unu söyleyip yüre?ime su serpiyorlar:)
 Tabi bunun yan?nda tüm sevimlili?iyle hayat?m?z? renklendirmeye devam ediyor.Beni ?a??rtan bir yan? varki ondan ilerleyen zamanlarda bahsedeyim en iyisi.(Nazar de?mesin diye tembihliyim:)
  Saçlar? ve boyu uzad?.Her geçen gün büyüyü?üne hayret ettirmeye devam ediyor. Kendi ba??na yemek yemek,k?yafetlerini giymek en büyük zevkleri.Objeleri buldu?u oyuncaklar?,tahta yap-bozlar en çok vakit geçirdi?imiz oyuncaklar?.Bir de küçük at?…
  Anlayaca??n?z gülyüzlünün etraf?nda dönerek günleri ve mevsimleri ya?amaya devam ediyoruz.:)