Gülru

Ablal???n Kitab? Yeniden Yaz?l?yor:)

Minik Gülru bir kaç gündür ablal???n kitab?n? yaz?yor.Büyümek o ya? çocuklar? için abla ve abi olmak olunca   ablalar?n yapacaklar?n? ve yapamayacaklar?n? maddeler halinde bize sunuyor.Bize de tebessüm etmek dü?üyor…

-Ablalar merdivenden kendi ba??na iner.

-Ablalar sokakta annelerinin kuca??na gelmez.

-Ablalar annesinin elini tutmadan yürür

-Ablalar otobüste tutunmadan durabilir.

Arabada  koltu?a ayakkab?yla basarak lambay? açmaya çal???rken  babas?n?n ayakkabb?yla koltu?a basmamas? gerekti?i uyar?s?na yine bir maddeyle kar??l?k verdi;

-Ablalar lambaya eri?emez bu yüzden koltu?a basarlar.

En son bugün okula giderken dolmu?ta yine kafas?nda yine bir ablala?k maddesi olu?turmaya haz?rlan?rken bana ?unu sordu;

-Anne ablalar camdan d??ar?ya bakabilir mi?

-:)))