Gülru

G?l?mseten Anlar…

Anne olmadan önce birilerinin dil yanl??lar?n? düzeltmeye pek merakl?yd?m.Mesleki bir hastal?kta diyebiliriz tabi buna:)Sonra gereksiz bulup vazgeçtim.K?z?m?n hiç bir kelimesini düzeltmedim bu sebeple.Tatl? haliyle kals?n istedim…Ama o;genetik mirastan kurtulam?yor ve her kelimeye dikkat ediyor…

Geçenlerde okulla ilgili konu?urken "k?z?m ö?retmenin bunlar?  "yar?n" götürmemizi istiyor dedim.

-Hay?r anne,yanl?? söyledin dedi."yar?n" de?il,"yaar?n" dedi ö?retmen

-!!!

?kna edemedim onu benimkinin do?ru oldugu konusunda:))Ama dikkat eti?i ?ey yine beni dumura u?ratt? o ayr?:))

***

Bir k?z çocugu büyütürken ima yoluyla konu?uyor olmaya da haz?rl?kl? olmak laz?m tabi;

Geçti?imiz günlerde etraf?m?zda insanlar varken ,iki ayag?n? makas biçimine getirmi? bana döndü;

-Anenci?im sence neden böyle yap?yor olabilirim diye sordu.

-Tuvaletin mi geldi dedim.

-Evet dedi…:)

bak?n?z yaln?zca tuvaletim geldi dese çözecek meseleyi.Ama o ne yap?yor,önce anla??lmay? bekliyor,sonra derdini anlat?yor…S?r burda gizli galiba:)))