Gülru

Bu benim…

   Minik k?z?m odam?zda bulunan park yatag?n? ask? olarak kullanmam?za itiraz ediyor son günlerde.Buras? benim yata??m diye s?n?rlar? kesin çiziyor ve sonra yata??n?n kenar?ndaki bize ait e?yalar? yere at?yor,buras? benim yata??m,e?yalar?n?z? buraya toymay?n ihtar?yla.B?z de kuzu kuzu al?yoruz e?yalar?m?z?.Farkettim de art?k koymuyoruz da,biraz korkumuzdan biraz sayg?m?zdan biraz da mutluluktan:))


  Bu arada  son zamanlarda melodi halinde tekrarlad???m Rabbiyesir Duas?n? bu ak?am büyük bir mutlulukla söyledi…Hiç ona tekrar ettirmeme ra?men kalm?? akl?nda,ne ho?:)Dar?s? di?er dualar?n ba??na…