Gülru

??nk? sadece

Art?k kendini anlatma konusunda cümlelere daha çok i?i dü?üyor minik k?z?m?n.Sab?rla anlat?yor anlayamad?g?m?z zamanlarda.Bugünlerde "çünkü" ve "sadece" cümle sonlar?na getirdi?i yeni kelimeleri…

-K?z?m yatmayacak m?s?n?

-hay?r?

-Neden peki?

-Uykum yok çünkü.

-?:)

-K?z?m tokan? ç?karmam? ister misin?

-Hay?r ç?karma,Erva Abla takt? çünkü.:)

Yemek soras?;

-K?z?m çorba yer misin

-Hay?r aye ben matarda yiyece?im sadece

Giyim zaman?;

Ben çorap giyece?im sadece.:)


Bana da SADECE hayret etmek dü?üyor;akl?m ve kalbim bu h?za yeti?emiyor ÇÜNKÜ:)