Gülru

hayret

   Geçti?imiz hafta Gülru bir akrabam?z?n minik o?luyla tan??t?.Onu gördü?ü andan itibaren öyle sevecendi ki…Dahas? aye bunun kula?? var diye öyle hayretle seslendi ki en son neye bu kadar hayret etti?imi dü?ündüm bir kaç gündür,an?msayamad?m…San?r?m hayretimiz azald?kça büyüyoruz biz…Her ?ey s?radanla?t?kça eskiyoruz …