Gülru

zor

h4>
   Zor gecelerden biri daha…Benim kendimi vicdan?mla ba?ba?a b?rakt?g?m dahas? bunun benim için epey zor oldu?u ,yani Gülru'nun gecenin bir yar?s? uyudu?u gecelerden biri daha…O uyuyor ama geride tortu b?rak?yor kalbimde…Öyle direniyor ki uykuya,gözlerinden uyku akt?g?n? görebildi?im halde benim uykum delmedi ayecim demiyor mu?Neyin eksik oldugunu çözemiyorum…Galiba benim annelikteki sorgulama ve sonras?nda do?ruyu bulma sürecimde(in?.öyledir tabi)uyku zamanlar?yla oluyor.O uyuyor,ben sorularla bo?u?uyorum…Belki ?iddet uygulam?yorum-ki bununla övünecek de?ilim elbette-ama bu direnç kendime uygulanm?? ?iddet gibi geldi?inden olsa gerek k?zan bir anne oluyorum.K?z?na k?zan,kendine k?zan,bize ö?retilenlere k?zan,uykuya k?zan…vs…vs…Velhas?l kelam anneli?in bu vicdan azab? da bitmesin diye dua etmeliyim san?r?m.Ya her?ey normalle?irse,ya hak etti ama demeye ba?larsam….Rabbim kalbimi ve dilimi sa?lam tut…Tut ki,normalle?mesin hiç bir ?ey…