Gülru

D?zen

   Çocuklar?n?n düzensizli?i ile ilgili sorular?  çocu?un içinde da??n?k ?eyler vard?r,bunun bulunmas? gerekir diye yan?tlar genelde Pedegog Adem Güne?.Montessori e?itiminde de çocu?un düzen sevdi?i vurgusu s?kça yap?l?r.Minik k?z?m?n düzen seven hali,okulda düzen konusunda ö?retmeninden duydugum cümleler beni içten içe çok mutlu ediyor itiraf etmeliyim.Onun mutlu hali beni çok daha ?evkli k?l?yor okumak sorgulamak ö?renmek ve fark?nda olmak konusunda.Aram?zda olu?an ba?,can?m ayecim diye boynuma sar?l???,her gün ondan duydugum yeni kelimeler,bebeklere ve evimize misafir gelenlere olan sevgisi,?efkati beni daha  huzurlu bir anne yap?yor.Her gün birlikte Te?ekkür ederim Allah?m,Seni çok seviyorum Allah'?m diyoruz minik k?z?mla:)

  Sevde Sevan Usak'?n Allah Hangi Renkte Yaratt? ve Allah Hangi ?ekilde Yaratt? kitaplar? bugünlerde favorimiz.Ba?lrada her sorunun cevab? t?rm?z?yken(k?rm?z?)?imdilerde ku?lar?n yumurtalar?n? Allah hangi ?ekilde yaratm?? soruma ovay ?eklinde cevap vermeye ba?lad?.Asl?nda oyuncaklar ve kitaplar konusunda aceleci oldugumuzu da farkediyorum günden güne.Her ?eyin zaman? varm??.Çok önceden ald?g?m kuleler  ?imdilerde favorisi oldu mesela…Eskiden yaln?zca y?karken ?imdilerde kuleleri olu?turabiliyor.Belki de ilk çocu?un etecrübesizli?i…Zaman kavram? anne ve babalar içinde tecrübeyle olu?uyor…

  Minik k?z?m ?u an büyük bir mutlulukla ?eve suyu(meyve suyu)içmekte…:)Caillou hala favorisi olsa da art?k üçüzler ismindeki çizgi film de arkada?l?k kurmaya ba?lad?.Ben de hepsini onunla seyretti?imden gündemi Caillou ve üçüzler üzerinden belirlemenin asosyalli?ini  ya??yorum…:)

   Bir de erken uyusa:))Çok istiyorum de?il mi?Bu da duam olsun yaz?n?n sonunda:))Ama hamileli?inde hep geç yatan biri olarak "kendim ettim kendim buldum"repli?i en kahraman repli?im.:)