Gülru

D???nmek ya da d???nmemek t?m mesele bu:)

 Söyledi?imiz her hangi bir söz ya da duydu?u,zihninde nas?l bir anlam olu?turuyor çok merak ediyorum.Ben asl?nda bütün çocuklar?n içinden geçen ?eyleri çok merak ediyorum.O minicik yavrular nas?l bir dü?ünce seyri geli?tiriyorlar da o hayretle dinledi?imiz cümleler a??zlar?ndan dökülüveriyor anlayam?yorum.

Minik k?z?ma seyretmek istedi?i çizgi filmi seçmesini söyledim.Bana bakt?,minik elini yüzüne koydu;

-H?mmm,dü?üneyim bi datta dedi.:))

Dedi, gerçekten dedi…:)Ben bir dakika de?il günlerce dü?ünsem çözemeyece?im san?r?m bu mucizeyi…Rabbime binlerce ?ükür.:)