Gülru

G?lru ve merdiven

Gülru ve merdiven

17 Nisan 2010 Cumartesi

   Gülru son sürat gezmelere devam ediyor.Merdiven ç?k?p inmek en büyük zevki.Hatta b?kt?rana kadar.Dün dubleks bir eve gitti?imizde tam 4 saat boyunca merdiven inip ç?kmaktan b?kmad???n? görünce sevdi?i ?eyler üzerindeki hali beni korkutmad? de?il.Üç insan eskitti bu süre zarf?nda kendisiyle ilgilenen ve yorulan…:)Ama o b?kmad?…
   Bugünse Anadolu Yakas?'nda teyzesiyle ba?ba?a vakit geçirip annesinin bir toplant?ya kat?lmas?na vesile oldu.Gezmeyi o kadar çok seviyor ki montunu gördü?ü anda ç??l?k atmaya ba?l?yor.Bu gezilerde  o kadar çok yoruldu ki Altunizade 'den Avc?lar'a hiç uyanmadan geldi.Hala dinlenmemi? olacak ki yan?mda k?vr?lm?? uyuyor kuzucuk.
    Art?k bir kaç kelimeyi tatl?l?kla söylüyor.Aç,otur,bitti,gitti,Ay?e,abisi söylerken bizi mutlu etti?i ?irin kelimeleri…Hala abba ve aye demekte kararl?…Bakal?m ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor.