Gülru

G?lruca…

Gülruca…

19 Mart 2010 Cuma

   Bugün Gülru'ya ye?enimiz Sude'nin ismini ö?renmesi için Sude de k?z?m dedim.Bana"abu" diye cevap verdi.Bir kaç kez ayn? soruya ayn? cevab? verince önce mana veremedim.Sonra anlad?m ki ben ona Sude derken o su de k?z?m anl?yormu?.:)Ve su diyormu? kendi dilince.Epey ilginç ve esprili buldum dü?ünce yap?s?n?.Bakal?m kendisinden büyüdükçe ne inciler duyaca??z.:)