Gülru

Unutmak ?zerine

Uzun zaman oldu yine yazmayal?…Bu sefer sahiden can?m yazmak istemedi.Okuman?n heyecan?na kap?l?p yazmasam da olur dedi?im zamanlard? yani…Ama bu notu dü?mek istedim daha fazla ertelemeden…

Minik k?z?m? Tüyap kitap fuar?na giderken geçti?imiz y?l ona bakan ablaya emanet etmi?tim.Biraz a?lad? tabi beni u?urlarken ama sonra her ?eyin gayet yolunda oldugunu söylediler telefonda.Ald???mda da gayet mutlu bir çocuk vard? kar??mda.

Geçti?imiz günlerde dört ay sonra yeniden ablay? ziyarete gittik minik k?z?mla.Daha kap?dan girmeden "Anne beni b?rakma,sen de gel dedi"bana…?nan?lmaz ?a??rd?m ve kalbimden ince bir s?z?n?n geçti?ini farkettim…Unutmam??…

Ve son günlerde hiç bir ?eyi unutmamas? beni hem hayrete dü?ürüyor hem de kalbime korku sal?yor.Al i?te bir sorumluluk daha:)H?ç bir ?eyi unutmuyorlar,bunu unutmadan ya?amay? ö?renmek bir bak?ma insan?n kendini temize çekmesi de demek…Temiz f?trat kendine yakla?t?r?yor özgür b?rak?rsan?z ?ayet…

Ama büyümenin en büyük nimeti de unutmakm?? me?er…Ya biz de her ?eyi böyle en ince detay?na kadar hat?rlasayd?k,halimiz nice olurdu?